Pemikiran Imran N. Hosein tentang Yakjuj dan Makjuj di dalam "An Islamic View Of Gog And Magog In The Modern World" menurut perspektif Hadis

Imran N. Hosein’s thoughts about Gog and Magog in “An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World” according to the Hadith perspective

  • Ikram Khalil Ikram Bin Khalil
  • Faisal Ahmad Shah Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur

Abstract

This article discusses Imran N. Hosein's thoughts on the emergence of Gog and Magog in the work of Islamic Views on Gog and Magog in the Modern World. The purpose of this writing is to expose to the Muslim community the possibility of misunderstandings in understanding the hadith regarding Gog and Magog. The effects of misunderstandings and misinterpretations of fitan's hadith have misunderstood the public. In the analysis of this study the authors used document analysis as a research method which is completely referenced to the books of the hadith, thesis, dissertations, journals, websites and reference books. The findings conclude that Gog and Magog and Magog will appear at the end of the time after the coming of Jesus and the death of the Antichrist (Dajjāl).

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Abd al-Malik, A.K. (t.th.). Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri li Ibn al-Baṭṭāl. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

‘Abd al-Manās, S., & D. Timezghine, M. (2013). Ḍawābiṭ al-Ta‘āmul ma‘a Gharīb al-Ḥadīth al-Nabawiyy. Al-Tajdīd, 17(34), 144–145. https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/tajdid/article/view/90.

al-‘Adawiyy, S. D. (t.th.). Ihdā` al-Dībājah bi Sharḥ Sunan Ibnu Mājah. Kaherah: Maktabah Dār al-Yaqīn.

al-‘Aynī, B. (2001). ‘Umdah al-Qāri Sharḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-‘Azīz, M. A. (1988). al-Nihāyah Fitan wa Aḥwāl Ākhir al-Zamān Mukhtaṣar Nihāyah al-Bidāyah. Kaherah: Maktabah al-Turāth al-Islāmī.

al-‘Uthmānī, M. T. (2006) (2006). Takmilah Fatḥ al-Mulhim bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihyā` al-Turāth al-‘Arabiyy.

al-Albānī, M. N. (1997). Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah. Riyadh: Maktabah al-Ma ‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘.

al-Albānī, M. N. (1998). Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dawūd. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘.

al-Ansari, M. F. (2008). The Quranic foundations and structure of Muslim society. Karachi, pakistan: Elite Publishers Ltd.

al-Ashqar, U. S. (1991). al-Qiyāmah al-Ṣughrā. Amman, Jordan: Dār al-Nafāis.

al-Baghdādī, A. A. (1996). Al-Jāmi‘ li Akhlāq al-Rāwi wa Ādāb al-Sāmi‘. Beirut: Mu`assasah al-Risālah.

al-Fawzān, Ṣ. (2019, September 2). Sharḥ Ḥadīth Wayl li al-A‘rāb min Sharr qad Iqtarab. [Video]. Didapatkan dari https://www.youtube.com/watch?v=E8pNA36RzTE.

al-Ghalbazūrī, T. (2009, April). Asbāb al-Inḥirāf al-Mu`āṣir fī Fahm al-Sunnah wa Maẓāhirih. Nadwah al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna Dawābiṭ al-Fahm al-Sadīd wa Muṭaṭallibāt al-Tajdīd, Dubai.

Ali, A. (2014, December 13). Should I listen to Sheikh Imran Hosein? Didapatkan dari http://fatwa-tt.com/?s=Imran+N.+Hosein.

al-Kankhūhī, R. A. (2017). Al-Kawkab al-Durrī ‘Alā Jāmi‘ al-Tirmidhī. Amman, Jordan: Arwiqah li Al-Dirāsat wa al-Nashr.

al-Khālidī, Ṣ. A. (2002). al-A‘lām al-A‘jamiyyah fī al-Qur’ān. Damsyik: Dār al-Qalām.

Alleyne, G. (2009, April 8). QRC celebrates 150 years. Newsday. Didapatkan dari https://archives.newsday.co.tt/2009/04/08/qrc-celebrates-150-years/.

al-Mubārakfūrī, M. A. (t.th.). Tuḥfah al-Ahwadhī bi Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhī. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Mubayyaḍ, M. A. (2006). al-Mausū‘ah fī al-Fitan wa al-Malāḥim wa Ashrāṭ al-Sā‘ah. Kaherah: Mu`assasah al-Mukhtār.

al-Munāwī, M. A. (1972). Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi` al-Ṣaghīr. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

al-Nawawī, M. Z. (2000). al-Minhāj fī Sharḥ Saḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj. Amman, Jordan: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah.

al-Qaraḍawī, Y. (1993). Bagaimana memahami hadis Nabi SAW. M. al-Baqir (Terj.). Bandung: Penerbit Karisma.

al-Qāri, M. S. (2001). Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīh. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah.

al-Qasṭallāni, A. M. (1996). Irsyād al-Sāri li Sharḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah.

al-Qinnawjī, M. Ṣ. (2000). al-Idhā`ah li mā kāna wa mā Yakūn bayna Yadayy al-Sā`ah. Beirūt: Dār Ibn Ḥazm.

al-Quḍāh, S. M. (2016). Kronologi kiamat. M. Y. Ismail, & A. Mohd Rapingi (Terj.). Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

al-Qurṭubī, M. A. (2004). Al-Tadhkirah bi Aḥwāl al-Mawtā wa Umūr al-Ākhirah. Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj.

al-Qurṭubī, M. A. (2006). al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān. Beirut: Mu`assasah al-Risālāh.

al-Rājiḥī, ‘A. (2018). Tawfīq al-Rabb al-Mun‘im bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Riyadh: Markaz ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh al-Rājiḥi.

al-Sabt, K.U. (2006, March 30). Ḥadīth Wayl li al-‘Arab min Sharr qad Iqtrab. Didapatkan dari https://khaledalsabt.com/explanations/1372/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8.

al-Safārīnī, M. A. (1982). Lawāmi‘ al-Anwār al-Bahiyyah fī Sawāṭi‘ al-Asrār al-Athariyyah. Damsyik: Mu`assasah al-Khāfiqīn.

al-Sajistānī, S. A. (2009). Sunan Abī Dawūd. Damsyik: al-Risālah al-‘Ālamiyyah.

al-Shalabī, M. A. (1994). Ṣaḥīḥ Ashrāṭ al-Sā`ah. Jeddah, Arab Saudi: Maktabah al-Sawādi.

Āl-Shaykh, Ṣ. A (Ed.) (2000). Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf: al-Kutub al-Sittah. Riyadh: Dār al-Salām.

al-Sindī, A. Ḥ. (2010). Fatḥ al-Wadūd fī Sharḥ Sunan Abī Dawūd. Mesir: Maktabah Līnah.

al-Sindī, A. Ḥ. (t.th.). Sunan Ibn Mājah bi Sharḥ al-Sindī. Beirut: Dār al-Ma`rifah.

al-Tuwaijirī, H. A. (1994). Itḥāf al-Jamā‘ah. Riyadh: Dār al-Ṣamī‘ī.

al-Uramiyy, M. A. (2009). Al-Kawkab al-Wahhāj wa al-Rawḍ al-Wahhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj. Jeddah, Arab Saudi: Dār al-Minhāj.

al-Wābil, Y. (1995). Ashrāṭ al-Sā‘ah. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī.

al-Walīd, M. R. (2002). Kashf al-Minan fī ‘Alāmāt al-Sā‘ah wa al Malāhīm wa al-Fitan. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

Bariqi, S. (2019). Lepasnya Ya’juj dan Ma’juj dan rusaknya tatanan dunia modern (Bagian 3). Artikula.Id. Didapatkan dari https://artikula.id/sirajuddin/lepasnya-yajuj-dan-majuj-dan-rusaknya-tatanan-dunia-modern-bagian-3/.

Bāzmūl, M. U. (t.th.). ‘Ilm Sharḥ al-Ḥadīth wa Rawāfid al-Baḥth fīh. Markaz Al-Sunnah Wa al-Turāth al-Nabawiyy. Didapatkan dari http://www.alsunan.com/researches/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D9%87/.

Desai, E. (2013, November 28). Is the claim correct that Yajuj and Majuj are amongst us today? ASK IMAM. Didapatkan dari http://askimam.org/public/question_detail/27634.

Hosein, I. N. (1997). The prohibition of riba in the Qur`an and Sunnah. New York, NY: Masjid Darul Qur`an.

Hosein, I. N. (1999). Islam And Buddhism in the modern world. Singapura: The Muslim Converts Association.

Hosein, I. N. (2001). The strategic significance of the fast of Ramadan & Isra’ and Mi‘raj. New York, NY: Masjid Dar al-Qur’an.

Hosein, I. N. (2012). An Islamic View Of Gog And Magog in the modern world. Trinidad And Tobago: Masjid Jāmi`ah.

Hosein, I. N. (2019). Dajjal, the Qur'an and Awwal al-Zamaan. Kanada: Iron Heart Publishing.

Hudijono, A. (2019, September 1). Yakjuk dan Makjuj sudah di sekitar kita. Beritalima. Didapatkan dari https://beritalima.com/yakjuk-dan-makjuj-sudah-di-sekitar-kita-ke-3/.

Ibn Fāris, A. (1979). Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Ḥajar. A. A. H. (2005). Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Riyadh: Dār Ṭaybah.

Ibn Kathīr, I. U. (t.th.). al-Nihāyah fī al-Fitan wa al-Malāḥim. Kaherah: al-Maktab al-Thaqāfī.

Ibn Manẓūr, M.M. (1956). Lisān al-`Arab. Beirut: Dār al-Ṣādir.

Ibnu al-Athīr, M. M. (2001). al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Āthār. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī.

Ibnu Fāris, A. (1979). Mu`jam Maqāyīs al-Lughah. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibnu Shukrimun, A. (2020, Mei 16). Al-Kahfi: Imuniti fitnah Dajal akhir zaman (56). Harakahdaily. Didapatkan dari https://harakahdaily.net/index.php/2020/05/16/al-kahfi-imuniti-fitnah-dajal-akhir-zaman-56.

Imran N. Hosein. (2020, September 13). Dalam Wikipedia. Didapatkan November 3, 2020, Dari https://en.wikipedia.org/wiki/Imran_N._Hosein.

Jam‘ūn, A., & ‘Ayfah, Ā. (2019). Ya‘jūj wa Ma‘jūj bayna al-Yahūdiyyah wa al-Islām. [Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan]. Universiti Akli Mouhand Oulhadj-Bouira, Algeria.

Khiḍr, D. (2014). Fahm al-Ḥadīth al-Sharīf fī Ḍaw` al-Qur`ān wa al-Sunnah al-Thābitah. Al-Majallah al-Jazā`iriyyah Li al-Makhṭuṭāṭ, 10(11), 194–218. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30894.

Mohd Norzi Nasir, R. W. (2016). Metode Kassim Ahmad dalam kajian hadis: satu penilaian dalam timbangan metode ilmiah ulama hadis. HADIS, 11, 68.

Naṣṣār, R. M., ‘Arafāt, M. J., & Al-Sakāfi, H. A. (2016). Ḥadīth Ya`jūj wa Ma`jūj`min riwāyah ṣahābiyyah Zaynab bint Jaḥsḥ. Majallah al-Ḥijāz al-‘Ālamiyyah al-Muḥkamah li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 41(14), 41.

Norsaleha Mohd. Salleh, et al. (2019). Penyalahgunaan living hadis dalam kalangan kelompok liberal: satu sorotan literatur secara sistematik. HADIS, 9(17), 71.

Qāsim, Ḥ. M. (1990). Manār al-Qāri Sharḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri. Damsyik: Maktabah Dār al-Bayān.

Schleifer, A. (2018). The Muslim 500: The worlds 500 most influential Muslims 2019. Amman, Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Shah, F. A. (2017). Kaedah tepat memahami hadis. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Sharmān, K. M., & Bawā‘inah, S. M. (2016). Āḥādīth al-fitan mafhūmuhā wa al-taṣnīf fīhā wa qīmatihā al-‘ilmiyyah wa qawā‘id fahmihā. Majallah al-Urduniyyah fī al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 4, 133.

Sheikh Imran N. Hosein. (2009, June 28). Official Sheikh Imran N Hosein [Video]. Didapatkan dari https://www.youtube.com/channel/UC-0tjhOYNITmYenKykN1d5A/.

Water Authority. (2004). Water level of the Lake Kinneret. Didapatkan dari https://forecast.israelinfo.co.il/kineret.

Published
2020-12-16
How to Cite
Khalil, I., & Ahmad Shah, F. (2020). Pemikiran Imran N. Hosein tentang Yakjuj dan Makjuj di dalam "An Islamic View Of Gog And Magog In The Modern World" menurut perspektif Hadis. HADIS, 10(20), 567-609. Retrieved from http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/117
Section
Bahasa Melayu