Kesejahteraan psikologi berdasarkan praktik al-tafakkur generasi salaf: analisis perspektif hadis

Psychological well-being based on the practice of al-tafakkur of the salaf generation: analysis of hadith perspectives

  • Rahim Kamarul Zaman Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)
  • Khairulnazrin Nasir Jabatan Usuluddin, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) https://orcid.org/0000-0002-9073-9284
  • Abdul Azib Hussain Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
  • Muhammad Adam Abd. Azid Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) https://orcid.org/0000-0002-7163-2537
Keywords: Kesejahteraan Psikologi, al-Tafakkur, Generasi Salaf, Analisis, Hadis

Abstract

Kelestarian kesejahteraan psikologi masyarakat merupakan wacana penting pasca pandemik Covid-19. Impak pandemik ini menyebabkan indeks kesejahteraan psikologi Malaysia berada pada tahap sederhana dengan skor keseluruhan 7.2. Sehubungan dengan itu, inisiatif bagi mengawal kelestarian kesejahteraan psikologi giat diusahakan pelbagai pihak. Kualiti emosi, kepuasan hidup, kefungsian psikologi dan keupayaan berinteraksi dengan persekitaran merupakan sebahagian indikator utama tahap kesejahteraan psikologi. Justeru, kajian ini mengemukakan analisis perspektif hadis terhadap praktik al-tafakkur generasi salaf dalam memelihara kelestarian kesejahteraan psikologi. Kajian berbentuk aplikasi teori ini, digarap berasaskan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kandungan. Hasil kajian mendapati praktik al-tafakkur oleh generasi salaf seperti Ibn ‘Abbās, Abū Dardā’, Sufyān al-Thawrī dan Abū Sulaymān al-Dārānī RA mengandungi teladan terbaik dalam memelihara kesejahteraan psikologi. Kesimpulannya, adunan kombinasi praktik al-tafakkur generasi salaf sesuai digunakan sebagai mekanisme komplementari kawalan kesejahteraan psikologi masyarakat.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-‘Alawī, M. A. A. (2009). al-Kawkab al-Wahhāj wa al-Rawḍ al-Bahhāj fī sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. Mekah, KSA: Dār al-Minhāj.

al-‘Asqalānī, A. H. (1960). Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

al-‘Imrānī, A. Ḥ. (1999). al-Intiṣār fī al-Radd ʿalā al-Mu’tazilah wa al-Qadariyyah al-Ashrār. Riyadh, KSA: Aḍwā’ al-Salaf.

Antonova, E., Schlosser, K., Pandey, R., & Kumari, V. (2021). Coping with COVID-19: Mindfulness-based approaches for mitigating mental health crisis. Frontiers in psychiatry, 12, 322. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.563417.

Auty, K. M., Cope, A., & Liebling, A. (2017). A systematic review and meta-analysis of yoga and mindfulness meditation in prison: Effects on psychological well-being and behavioural functioning. International journal of offender therapy and comparative criminology, 61(6), 689-710. https://doi.org/10.1177/0306624X15602514.

Baharom, N. (2005). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Beavers, W. R., & Hampson, R. B. (1990). Successful families: Assessment and intervention. New York, NY: WW Norton & Co.

al-Bukhārī, M. I. (2001). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. t.tp.: Dār Ṭawq al-Najāh.

Crescentini, C., Capurso, V., Furlan, S., & Fabbro, F. (2016). Mindfulness-oriented meditation for primary school children: Effects on attention and psychological well-being. Frontiers in psychology, 7, 805. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00805.

al-Dhahabī, S. D. (1985). Siyar ʿAlām al-Nubalā’. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9493-y.

Forgeard, M. J., Jayawickreme, E., Kern, M. L., & Seligman, M. E. (2011). Doing the right thing: Measuring wellbeing for public policy. International journal of wellbeing, 1(1): 79-106. https://doi.org/10.5502/ijw.v1i1.15.

Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J., & Sartorius, N. (2015). Toward a new definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231. https://doi.org/10.1002/wps.20231.

al-Ghazālī, A. Ḥ. (t.th.). Faḍā’iḥ al-Bāṭiniyyah. Kuwait: Muassasah Dār al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., ... & Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA internal medicine, 174(3), 357-368. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018.

Hartley, P. (2002). Interpersonal communication. London, UK: Routledge.

Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., ... & Bullmore, E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. The Lancet Psychiatry, 7(6), 547-560. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30168-1.

Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01008.x.

Ibn al-Athīr, I. D. (1989). Usd al-Ghābah. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Baṭṭāl, A. Ḥ. (2003). Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Riyadh, KSA: Maktabah al-Rushd.

Ibn Kathīr, A. F. (1999). Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn Manẓūr, J. D. (1993). Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār Ṣādir.

Ibn Taymiyyah, T. D. (1996). al-Īmān. Amman: al-Maktab al-Islāmī.

Jayawickreme, E., Forgeard, M. J., & Seligman, M. E. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327-342. https://doi.org/10.1037/a0027990.

al-Jazāirī, M. M. (2001). Risālah al-Shirk wa Maẓāhiruh. t.tp.: Dār al-Rāyah.

Josefsson, T., Larsman, P., Broberg, A. G., & Lundh, L. G. (2011). Self-reported mindfulness mediates the relation between meditation experience and psychological well-being. Mindfulness, 2(1), 49-58. https://doi.org/10.1007/s12671-011-0042-9.

Keyes, C. L. M., & Waterman, M. B. (2003). Dimensions of well-being and mental health in adulthood. In M. H. Bornstein, L. Davidson, C. L. M. Keyes, & K. A. Moore (Eds.), Crosscurrents in contemporary psychology. Well-being: Positive development across the life course (p. 477–497). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. https://doi.org/10.4324/9781410607171.

Kim, Y. H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. International journal of nursing studies, 40(2), 115-124. https://doi.org/10.1016/s0020-7489(02)00037-8.

Kobau, R., Seligman, M. E., Peterson, C., Diener, E., Zack, M. M., Chapman, D., & Thompson, W. (2011). Mental health promotion in public health: Perspectives and strategies from positive psychology. American Journal of Public Health, 101(8), e1-e9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2010.300083.

KZ, R. & & Nordin, M. K. N. (2019). Interpretasi ayāt al-tasliyah: kajian mekanisme alternatif rawatan psikoterapi pesakit neurosis berteraskan al-Quran. GJAT, 9(3), 93-105. http://www.gjat.my/gjat122019/GJAT122019-9.pdf.

KZ, R., Nasir, K., & Mamat, S. (2019). Konsep al-tafakkur menurut al-sunnah: kajian perbandingan antara tradisi meditasi Hindu di dalam proses psikoterapi: al-tafakkur. HADIS, 9(18), 195-212. https://doi.org/10.53840/hadis.v9i18.67.

al-Mizzī, J. D. (1983). Tuḥfah al-Ashrāf bi Ma’rifah al-Aṭrāf. t.tp.: al-Maktab al-Islāmī wa Dār al-Qayyimah.

al-Munāwī, Z. D. (1937). Fayḍ al-Qadīr sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.

Mūsā, M. A. (2006). Mashāriq al-Anwār al-Wahhājah wa maṭāli’ al-Asrār al-Bahhājah fī sharḥ Sunan al-Imām Ibn Mājah. Riyadh, KSA: Dār al-Mughnī.

Muslim, Ḥ. (t.th.). Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-ʿArabī.

Nagendra, H. R. (2020). Yoga for COVID-19. International journal of yoga, 13(2), 87. https://doi.org/10.4103/ijoy.IJOY_27_20.

al-Nasā’ī, A. A. R. (2001). al-Sunan al-Kubrā. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Nāṣir, A. A. (1939). Minḥah al-Qarīb al-Mujīb fī al-Rad ‘alā ‘Ibād al-Ṣalīb. Mesir: Sharikah Fan al-Ṭibāʿah.

Ortner, C. N., Kilner, S. J., & Zelazo, P. D. (2007). Mindfulness meditation and reduced emotional interference on a cognitive task. Motivation and emotion, 31(4), 271-283. https://doi.org/10.1007/s11031-007-9076-7.

Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512. https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017.

al-Qāsimī, I. W. (1994). al-‘Awāṣim wa al-Qawāṣim fī al-Dhabb ‘an Sunnah Abī al-Qāsim. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.

al-Qasṭalāni, S. D. (1905). Irshād al-Sārī li sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Mesir: al-Maṭbaʿah al-Kubrā al-Amīriyyah.

al-Qurṭubī, S. D. (1964). al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qurān. Kaherah: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah.

al-Ṭayyār, M. S. (2006). Mafhūm al-Tafsīr wa al-Ta’wīl wa al-Isṭinbāṭ wa al-Tadabbur wa al-Mufassir. Arab Saudi, KSA: Dār Ibn al-Jawzī.

al-Sa‘dī, A. R. (2000). Taysīr al-Karīm al-Rahmān Fi Tafsīr Kalām al-Mannān. Beirut: Mu’assah al-Risālah.

Sharma, K., Anand, A., & Kumar, R. (2020). The role of Yoga in working from home during the COVID-19 global lockdown. Work, (Preprint), 1-7. https://doi.org/10.3233/WOR-203219.

al-Shawkānī, M. A. (1994). Fatḥ al-Qadīr. Damsyik: Dār Ibn Kathīr.

al-Silmī, A. A. R. (1998). Ṭabaqāt al-Ṣūfiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

al-Suyūṭī, J. D. (2004). Mu’jam Maqālīd al-ʿUlūm Fī al-Ḥudūd wa al-Rusūm. Kaherah: Maktabah al-Adāb.

Tillu, G., Chaturvedi, S., Chopra, A., & Patwardhan, B. (2020). Public health approach of ayurveda and yoga for COVID-19 prophylaxis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 26(5), 360-364. https://doi.org/10.1089/acm.2020.0129.

World Health Organization. (2001). The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42390.

World Health Organization. (2018). Mental health: strengthening our response. Fact sheet. World Health Organization. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SDG-Mental-health-UPDATE-02-05-2018.pdf.

al-Zubaydī, A. F. (1984). Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs. Kaherah: Dār al-Hidāyah.

Published
2021-12-19
How to Cite
Kamarul Zaman, R., Nasir, K., Hussain, A. A., & Abd. Azid, M. A. (2021). Kesejahteraan psikologi berdasarkan praktik al-tafakkur generasi salaf: analisis perspektif hadis : Psychological well-being based on the practice of al-tafakkur of the salaf generation: analysis of hadith perspectives. HADIS, 11(22), 792-801. https://doi.org/10.53840/hadis.v11i22.167
Section
Bahasa Melayu