(1)
Mohd Nawi, M. I. Apresiasi Keilmuan Tuan Husin Kedah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis Di Tanah Melayu. Hadis 2022, 12, 53-61.