Abdullah, W. H. (2022). Penggunaan Hadis-hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj di Negeri Melaka. HADIS, 12(23), 12-24. https://doi.org/10.53840/hadis.v12i23.166