ABDULLAH, W. H. Penggunaan Hadis-hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj di Negeri Melaka. HADIS, v. 12, n. 23, p. 12-24, 30 Jun. 2022.