Abdullah, Wahyu Hidayat. 2022. “Penggunaan Hadis-Hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj Di Negeri Melaka”. HADIS 12 (23), 12-24. https://doi.org/10.53840/hadis.v12i23.166.