Mohd Nawi, Mohd Ikram. 2022. “Apresiasi Keilmuan Tuan Husin Kedah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis Di Tanah Melayu”. HADIS 12 (24), 53-61. https://doi.org/10.53840/hadis.v13i24.210.