Abdullah, W. H. (2022) “Penggunaan Hadis-hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj di Negeri Melaka”, HADIS, 12(23), pp. 12-24. doi: 10.53840/hadis.v12i23.166.