Mohd Nawi, M. I. (2022) “Apresiasi Keilmuan Tuan Husin Kedah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis di Tanah Melayu”, HADIS, 12(24), pp. 53-61. doi: 10.53840/hadis.v13i24.210.