Abdullah, W. H. “Penggunaan Hadis-Hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj Di Negeri Melaka”. HADIS, Vol. 12, no. 23, June 2022, pp. 12-24, doi:10.53840/hadis.v12i23.166.