Mohd Nawi, M. I. “Apresiasi Keilmuan Tuan Husin Kedah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis Di Tanah Melayu”. HADIS, Vol. 12, no. 24, Dec. 2022, pp. 53-61, doi:10.53840/hadis.v13i24.210.